Vad är ett externt och internt kommando?

I MS-DOS finns det två sätt att kommandon exekveras: internt och externt. Ett internt kommando är inbäddat i kommandot.com-filen, och ett externt kommando är inte och kräver en separat fil att använda.

Om din dator exempelvis inte har filen fdisk.exe och du försöker använda fdisk-kommandot, får du ett felmeddelande "Felkommando eller filnamn". Fdisk är ett externt kommando som bara fungerar om fdisk.exe, eller i vissa fall fdisk.com, är närvarande.

Så länge som MS-DOS körs på datorns interna kommandon, t.ex. cd-kommandot, kommer det alltid att finnas tillgängligt och kräver inte att andra filer körs. Var och en av de kommandon som anges på MS-DOS-hjälpsidan anger vilka kommandon som är externa och interna.

Varför behövs interna och externa kommandon?

Interna kommandon används vanligare och viktiga för drift och användning av Windows-operativsystemet. Genom att bädda in dem i command.com-filen kan de snabbt nås och alltid tillgängliga i MS-DOS och Windows när det behövs.

Externa kommandon är kraftfulla kommandon och kan hjälpa till att åtgärda problem, förbättra prestanda eller utföra andra åtgärder. Externa kommandon har vanligtvis högre resursbehov än interna kommandon. Att hålla dem i separata filer, separerade från interna kommandon, bidrar till att minska belastningen på Windows. De kan också läggas till i Windows när det behövs genom att kopiera extern kommandos fil till datorn.