Vad är en omgivande ocklusion?

Ambient ocklusion är en teknik som används i datorgrafik för att beräkna i vilken utsträckning en viss punkt i en tredimensionell scen upplyser omgivande ljus. Till exempel, i en utomhusscen, anses himlen vara källa till omgivande ljus. Så, en viss punkt i scenen får tilldelas ett värde enligt hur exponerad det är för himlen. Närmare bestämt, om du reser genom en tunnel, skulle ingången bli mer utsatt för luftens omgivande ljus, men djupare delar av tunneln skulle vara mörkare eller mer ockluderade.

3D, programmeringsvillkor