Är det möjligt att göra HTML-källan inte synlig?

Kort sagt, det finns ingen riktig metod eller ett skript för att göra standard HTML-källkod inte synlig. Du kan överväga att göra något av nedanstående om de är oroade över din källkod.

  1. Skapa webbsidan i Flash eller ett liknande program. Besökaren skulle behöva ladda ner Macromedia Flash-plugin-programmet och skulle inte kunna visa källkoden för flash-appleten.
  2. Det finns olika skript som avaktiverar högerklickningsfunktionen, vilket hindrar användaren från att spara bilder eller visa källkoden. Detta skyddar dock inte källkoden på din sida. Till exempel kan Internet Explorer-användare fortfarande klicka på "Visa" och "Källa" för att visa källkoden på sidan, eller en användare kan inaktivera skript. Dessutom kan bilder lagras genom att spara webbsidan på en hårddisk.
  3. Det finns program som kan krympa din kod, vilket gör det svårt (inte omöjligt) att läsa. Återigen kommer det inte att förhindra att någon tittar på din kod.