Är det möjligt att krascha eller stänga av hela Internet?

Nej. Internet som helhet är en samling av många oberoende nätverk som styrs och underhålls av olika människor, företag och regeringar. Den har utformats för att vara överflödig, vilket innebär att även om en del av nätverket går ner, borde användarna fortfarande kunna få tillgång via en annan.

Det är fortfarande möjligt att Internet upplever störningar som ofta orsakas av svåra händelser som stora strömavbrott och jordbävningar. När stora störningar uppstår kan en stor del av Internet eller till och med ett helt land påverkas. Men även dessa allvarliga störningar kommer inte att orsaka att Internet stängs av eller kraschar. Till exempel, i början av 2007 upplevde Asien en serie jordbävningar som skadade undervattenskablar som orsakade breda internet- och telefonrelaterade problem i den delen av världen. Resten av världen hade dock fortfarande tillgång till Internet.

Vissa regeringar kan också skapa brandväggar och andra skyddssystem för att förhindra användare att komma åt sidor på Internet eller blockera tillträde till Internet. Till exempel stängde Egyptens regering 2011 flera gånger under protester för att förhindra att information läcker ut på Internet. Men även under denna strikta avstängning kunde medborgarna fortfarande hitta sätt att få tillgång till Internet.