Om en enhet tas bort i Enhetshanteraren, kommer den att bli omdefinierad?

Efter omstart av datorn, kommer Windows att redetektera alla tidigare borttagna enheter eller nya enheter installerade i datorn. När Windows har upptäckt enheten och om drivrutinerna för den enheten inte finns på datorn, frågar Windows efter platsen för drivrutinerna.

Skäl till att Windows kanske inte upptäcker en enhet när datorn startas om.

  1. Enheten är en äldre enhet och inte en Win-enhet. Dessa enheter är äldre enheter med hoppare och måste installeras i datorn genom att köra "Lägg till ny maskinvara" i Kontrollpanelen.
  2. Enheten känns inte igen eller är inaktiverad.
  3. Enheten är i konflikt med en annan enhet. Såsom en IRQ eller DMA constriction.