Så här ändrar du storlek på ett fullskärms-kommandoradsfönster (DOS)

I tidiga versioner av Windows kan du använda genvägstangenten Alt + Enter för att byta mellan fullskärm och fönsterlägesversion av Windows-kommandoraden.

Obs! Nya versioner av Windows (Windows Vista, Windows 7 och Windows 10) stöder inte längre Alt + Enter-tangentbordsgenväggen för en sann fullskärmsupplevelse. Om du trycker på knappen maximera gör fönstret hela skärmens höjd . Du kan också ändra storleken på fönstret med hjälp av storleken i det nedre högra hörnet av fönstret.

Tips! Om du vill justera bredd- och höjdvärdena manuellt kan du högerklicka på titellinjen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Layout i fönstret Egenskaper. Genom att justera dessa värden kan du skapa ett fönster som upptar nästan hela skärmen i alla versioner av Windows.

Detta system stöder inte helskärmsläge

När du försöker gå in i helskärmsläge i Windows Vista får du ett felmeddelande som liknar det som visas på bilden till höger. Som nämnts ovan stödjer Windows Vista och senare inte längre helskärmsläge.