Så här länkar du en bild till en annan sida i HTML

I HTML-koden för en webbsida ska du använda en hyperlänk-tagg med href-attributet, liksom en bildtagg med källattributet när du vill skapa en länk med en bild. Se exemplet nedan för en fördjupad förklaring av vad allt detta betyder.

HTML-bildlänk exemplet kod

Exempel förklaras

Först och främst har du det punktelement där bildhyperkänken sitter; detta betecknas med

märka. Inuti det elementet har du själva länken, som är inslaget i taggen. Den här taggen låter webbläsaren veta att du skapar en länk. Href-attributet används för att ange destinationswebbplatsen eller webbsidan. De tagg används för att lägga till en bild till länken, och src-attributet berättar i webbläsaren vart du ska dra bilden från.

Exempel kodresultat

I det här exemplet tar du med på bilden på datorhoppets hemsida.