Så här åtgärdar du ett fel som inte hittades i sektorn

Tyvärr indikerar detta fel ofta att enheten eller disketten är dålig och behöver bytas ut.

Hårddiskanvändare

Om du upplever problemet med en hårddisk (t.ex. fel vid start) är det troligt att själva enheten är dålig. Det kan hända att du kan lösa problemet genom att köra ScanDisk eller ett annat hårddiskverktyg som kan markera sektorn så dåligt att det ignoreras.

Om vi ​​kör problemet med ScanDisk, rekommenderar vi dock att du säkerhetskopierar enheten och överväg att byta ut den så snart som möjligt. Ett fel som inte hittats i sektorn är ofta en tidig indikation på att enheten är nära att misslyckas och i framtiden kan den inte kunna återvinnas i framtiden.

Om ett hårddiskverktyg inte hjälper till att lösa problemet måste du byta ut hårddisken och installera om hela programvaran. Allt som inte har säkerhetskopierats skulle gå vilse.

  • Hårddisk köp tips.
  • Hur uppgraderar du en hårddisk.

Användare av diskettenheten

Om du upplever problemet med en diskett, är disketten sannolikt dålig, för att bestämma det här, prova en annan diskett. Om en annan diskett fungerar, är skivan som orsakar detta fel dåligt. Om alla disketter upplever samma problem kan dock disketten vara dålig eller inte ordnas korrekt. Se sidan Felsökning för grundläggande diskettenhet för mer information.