Så här åtgärdar du felet "Missande kommandotolk"

En kommandotolk är en del av en dator som hanterar var och en av kommandon på datorn och om den här filen på den startbara enheten kommer att stöta på det här felet. Nedan följer några av de vanligaste orsakerna till detta fel.

CD eller diskett som inte kan startas i enheten

Kontrollera att ingen diskett, CD eller DVD finns i enheten och att ingen USB-enhet är ansluten till datorn. När en skiva eller enhet är ansluten eller infogad kan datorn försöka starta den istället för hårddisken.

Inställning av startalternativet är felaktigt

Kontrollera att startalternativen är korrekt inställda inom CMOS. Vi rekommenderar att startalternativen liknar det exempel som visas nedan.

 1. Diskett
 2. Hårddisk
 3. cd-rom
 4. Nätverk
 • Så här anger du BIOS- eller CMOS-inställningen.

Commando.com, msdos.sys, io.sys eller drvspace.bin saknas eller skadas

Använd en startbar diskett med sys.com på den. Den första MS-DOS-disketten, Windows 95 eller Windows 98-disketten fungerar också.

 1. Starta från disketten och kom till en A: \> prompt.
 2. En gång vid prompten skriv sys c: och tryck på Enter.
 3. Om du anger detta kommando bör du överföra meddelandesystemet. När systemet har överförts, ta bort disketten och starta om datorn.

Problemet kan bara lösas med en startbar diskett. Om du inte har en startbar diskett kan du se vår startdiskettsida för information om hur du skapar en. Mer information om hur du skapar en startdiskett finns på startdisken.

Dålig hårddisk

Slutligen kan hårddisken gå eller redan är dålig. Om du efter att ha följt ovanstående steg fortfarande får fel om kommandotolken eller kommandot.com saknas eller dåligt, rekommenderar vi att du följer anvisningarna nedan.

 1. Starta datorn med en startbar diskett.
 2. Skriv prompt fdisk / mbr och tryck på Enter.
 3. Om du anger detta kommando kommer du tillbaka till en prompten utan något meddelande.
 4. Återanvänd omedelbart omstart av datorn.
 5. Om samma problem uppstår rekommenderar vi att du raderar och återskapar partitionen och installerar om operativsystemet på datorn.