Så här hittar du eller söker efter text i flera Excel-kalkylblad

Förutom att kunna söka i det aktuella arbetsbladet kan du också hitta någon text i något av kalkylbladen i den öppna arbetsboken genom att följa något av följande steg.

Sök i Arbetsboken

I dialogrutan Sök och ersätt Microsoft Excel kan du ange var du vill ha din söktext. Som framgår av bilden nedan kan du ändra alternativet "Inom:" från "Ark" till "Arbetsbok" för att söka i hela arbetsboken och inte bara det aktuella aktiva arbetsbladet.

Tips! Du kan använda tangentbordsgenväggen Ctrl + F för att öppna rutan Sök och ersätt.

När du har skrivit in texten du vill hitta, väljer du "Arbetsbok" i "Inom" kan du antingen klicka på Sök nästa för att gå igenom alla matchningar eller klicka på Sök alla för att se alla matchningar.

Sök på valda arbetsblad

Förutom att hitta text i hela arbetsboken kan du individuellt välja vilka arbetsblad du vill söka. Markera varje kalkylblad som du vill söka genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på varje flik du vill söka.

När varje arbetsblad du vill söka har blivit markerat, utföra en Sök, och alla markerade arbetsblad söks.

Låt oss till exempel säga att kalkylbladets namn är standardvärdena, "Sheet1", "Sheet2" och "Sheet3". Du har information i varje kalkylblad, och du vill söka efter "dator" i Sheet1 och Sheet3. För att göra detta skulle du följa dessa steg.

  1. Välj fliken Ark1-ark om den inte redan är vald.
  2. Håll ner Ctrl-tangenten på tangentbordet.
  3. Medan du fortsätter att hålla ner Ctrl-tangenten klickar du på fliken Sheet3.
  4. När Sheet1 och Sheet3 är markerade släpp av Ctrl-tangenten och tryck Ctrl + F för att öppna rutan Sök och ersätt.
  5. I rutan Sök och ersätt se till att "Ark" är markerat i rutan Inom och välj antingen Sök efter eller Sök alla.