Så här utför du kommandon i en batchfil i tidsintervaller

Lösningen för att utföra en batchfil eller kommandon i en batchfil kan ändras beroende på vad som passar dina behov och vilken version av Windows eller MS-DOS du använder.

Första lösningen

I exemplet nedan läggs batchfilen i en loop och kör kommandot "dir" var 20: e sekund. Denna lösning skulle vara bäst för användare som ofta måste utföra ett kommando.

: STARTREM Kör MS-DOS dir-kommandot någonsin 20 sekunder.dirSLEEP 20

GOTO END

Obs! För att den ovanstående batchfilen ska köras korrekt måste du ha sömn MS-DOS-verktyget på datorn. Detta verktyg ingår inte i någon version av MS-DOS eller Windows. När du har laddat ner kan datorn dock sova eller fördröjas under en viss mängd sekunder. Se sidan för nedladdningar av hämtningar för en hämtningslänk.

Andra lösningen

Vår nästa lösning är för användare som behöver utföra en batchfil, men behöver bara utföra kommandot några timmar, dagar, månader eller år. I stället för att förlita sig på batchfilen kontinuerligt, rekommenderar vi att du använder ett schemaläggningsverktyg som kör batchfilen när datum eller tid kommer.

Microsoft Windows NT, 2000 och XP-användare kan till exempel använda AT-kommandot för att schemalägga tidsbegränsade händelser via MS-DOS.