Så här inaktiverar du serienumret på en Intel Pentium III +

Denna kontroversiella funktion som finns på varje Intel Pentium III-processor är ett unikt serienummer som kan användas för att identifiera en dator. Denna funktion har utformats av säkerhetsskäl. till exempel när du gör inlägg på kreditkort via Internet kunde identifieringen verifieras med det här unika serienumret. Men den här funktionen orsakade många användare att frukta förmågan att spåras unikt. På grund av denna upprörelse gav Intel användaren möjlighet att aktivera eller inaktivera den här funktionen, och den här funktionen är som standard inaktiverad. Om du inte har aktiverat den här funktionen behöver du inte inaktivera den.

Nya Pentium III och senare processorer

För att aktivera eller inaktivera den här funktionen hämta du ett program från Intel som låter dig visa status och ändra status för serienumret. Se avsnittet för nedladdningar av hämtningar för den här filen.

Tidiga Pentium III-processorer

På grund av kontroversen angående denna funktion kunde senare Intel Pentium III och senare Intel-processorer som hade den här funktionen aktivera användarna att inaktivera denna funktion genom CMOS-inställningen.