Så här tar du bort filer i MS-DOS utan en prompten

Som standard kommer MS-DOS och Microsoft Windows-kommandoraden inte att leda en användare eller ge en användare en snabb eller varning när de tar bort filer på en dator med delkommandot. När du försöker ta bort en katalog med kommandot del, deltree eller rmdir, se till att det inte är tomt eller om du får en varning eller ett felmeddelande.

Obs! När du tar bort något från MS-DOS eller Windows-kommandoraden, skickas det inte till papperskorgen.

Deltree kommando

För att undertrycka meddelandet använd kommandot deltree och lägg till taggen / y, som visas i exemplet nedan, som tar bort alla filer i Windows temp-katalogen.

 deltree c: \ windows \ temp \ *. * / y 

Obs! Kommandot ovan fungerar inte i alla versioner av Windows och MS-DOS.

Om det här kommandot inte fungerar rekommenderar vi att du skapar en batchfil med följande kommando i batchfilen.

 echo y | del% 1 \ *. * 

När du har skapat kan du skriva namnet på batchfilen och namnet på katalogen som du vill radera.

Rd och rmdir kommando

Användare som vill ta bort en katalog som innehåller filer i en Windows-kommandoradsversion 2000 eller senare kan också använda kommandot rmdir eller rd med alternativet / S.

  • Rd och rmdir kommandot hjälp.

Radera kommando

Om du kör en senare version av Microsoft Windows och använder kommandoraden Windows kan du också använda raderingskommandot för att radera filer utan en prompten.