Hur man skapar flerfärgade länkar i HTML

Det finns några olika sätt att skapa flerfärgade länkar på en webbsida. Men för alla som är intresserade av att göra detta på rätt sätt rekommenderar vi att du använder CSS-lösningen när teckensnitts taggen avlägsnas.

CSS klasslösning

Koda

Den första och mest korrekta metoden för att skapa en mångfärgad länk är att använda CSS för att definiera din färg och sedan använda dem senare i den aktuella länken. I kodexemplet nedan placerar du nedan CSS-koden i den del av din webbsida och definierar de två färgnamnen och färgerna med hjälp av HTML-färgkoder.

 .blue {color: # 00f;} .green {color: # 008000;} 

Nästa är en länk som innehåller span-taggar som använder ovanstående CSS-definierade färger.

 ComputerHope 

Exempel

Datorhopp

Stilattribut

En annan metod för att skapa en länk med flera färger är att använda stilattributet på en tagg som span-taggen. Vi rekommenderar dock fortfarande lösningen ovan, för när CSS har skapats kan den användas flera gånger på hela sidan och kräver mindre kod.

 Datorhopp 

Exempel

Datorhopp

HTML-typsnittslösning

Använda taggen är en annan metod för att skapa flerfärgade länkar. Font-taggen har dock avlägsnats, och det rekommenderas att du endast använder den här lösningen om CSS inte är tillgänglig.

Koda

 ComputerHope 

Exempel