Så här skapar du en länk för att spela en ljudfil i HTML

Genom att länka till en ljudfil med hjälp av en href kan en webbläsare öppna och spela upp en ljudfil om tittaren på din webbsida har konfigurerat sin webbläsare korrekt. Du kan också använda taggen eller den nyare taggen för att infoga en ljudfil direkt på en webbsida.

Tips! När det gäller ljudfiler rekommenderar vi att du använder .MP3-filformatet eftersom det är allmänt accepterat, vilket används av alla webbläsare och operativsystem.

märka

Exempel kod

 Spela ljudfilen 

Resultat

Spela ljudfilen

märka

För alla moderna webbläsare kan du använda taggen för att ha en användbar mediaspelare som en del av webbsidan så att besökaren kan spela, stoppa, pausa och till och med hämta en ljudfil.

Exempel kod

Resultat

märka

En äldre metod att inkludera ljudfiler är att använda taggen. Medan denna metod verkligen fungerar, är den mindre effektiv än de som nämnts ovan. Som sådan rekommenderar vi att du använder en av de lösningar som visas ovan.

Obs! Med hjälp av inbäddnings tag-metoden krävs att användaren har en webbläsare med ett plugin, till exempel QuickTime. Exempelvis kräver exemplet ovan ett plugin som stöder MIDI-filer.