Så här skapar du bilder som är rättjusterade på en webbsida

Med CSS-floategenskaperna kan du flyta en bild till höger om vilken text som helst, vilket kan ses med bilden till höger om den här texten. Gör så här på din webbsida genom att följa stegen nedan.

I det här exemplet använder vi en extern CSS-fil. Genom att använda en extern CSS-fil kan du skapa en flytande bild på vilken sida som helst som innehåller en länk till CSS-filen. Externa CSS-filer gör det också lättare att ändra inställningar som du kanske vill justera i framtiden.

1. Skapa en CSS-fil. Om du redan har en CSS-fil för din webbsida, redigerar du din CSS-fil och lägger till följande kod.

2. Lägg till följande kod i CSS-filen.

 .floatRight {float: right; margin-left: 20px} 

Tips: Lägg till float: vänster skulle göra bilden flyta på vänster sida av texten.

Om du vill ha mer än en bild flytande till höger lägger du också till följande rad i CSS-filen.

 .floatRightClear {float: right; tydlig: höger; margin-left: 20px} 

3. När ovanstående kod har skapats, spara CSS-filen och ring den från varje HTML-sida med hjälp av kod som liknar exemplet nedan. I vårt exempel har vi namngett CSS-filen style.css.

4. Lägg till till den bild du vill flyta på behållarens högra sida.