Så här skapar du bilder som länkar utan gränser

Alla bilder som har en länk har en kant runt bilden för att visa att det är en länk med äldre webbläsare. Lägga till i din IMG HTML-tagg kommer att förhindra att bilden har en kant runt bilden.

Att lägga till varje bild skulle dock inte bara vara tidskrävande utan också öka filstorlek och nedladdningstid. Om du inte vill att någon av dina bilder ska ha en gräns, skapa en CSS-regel eller en CSS-fil som har nedanstående kod i den.

img {border-style: none; }

Exempel