Så här skapar du en blinkande bakgrund när du öppnar en webbsida

För att skapa en blinkande bakgrund när du öppnar en webbsida behöver JavaScript nedan läggas till i en webbsida.

 funktion initArray () {this.length = initArray.arguments.lengthfor (var i = 0; i  = röd) = red_int; red_round = Math.round (röd); red_hex = Dec2Hex (röd); grn - = grn_int; grn_round = Math.round (grn); grn_hex = Dec2Hex (grn); blu - = blu_int ; blu_round = Math.round (blu); blu_hex = Dec2Hex (blu); document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex; // document.write ("

bgcolor = "+ red_hex + grn_hex + blu_hex); steg ++;} document.bgColor = end;}