Så här kopierar du en diskett till en annan diskett

Använd kommandot MS-DOS diskcopy genom att följa stegen nedan.

Kopiera en diskett till disketten från en kommandorad

diskkopi a:

När du har skrivit ovanstående kommando och tryckt in, bör du bli ombedd för källdisketten som redan finns i enheten. Efter att ha börjat kopiera informationen kommer den att be om en destination, sätt in den skiva du vill använda. Processen för att växla mellan käll- och destinationsdisken kan hända flera gånger beroende på mängden data på disketten.