Dölj REM-linjer från att visas i en batchfil

REM-kommandot anger bara att raden ska utföras. Om @echo off inte finns i batchfilen kommer emellertid linjen fortfarande att echo till skärmen. För att förhindra att dessa rader visas kan du göra en av tre saker.

Lägg till @echo av i batchfilen

Om du vill dölja alla kommandon såväl som REM-linjerna lägger du till @echo som första raden i batchfilen.

Ändra REM till @REM

Om du vill ha kommandon som visas när batchfilen körs, men ändå vill dölja REM-linjerna typ @REM istället för REM.

Använd :: istället för REM

Slutligen, med hjälp av :: som kommentaren kommandot istället för REM förhindrar echo av den noterade linjen.