Hårddisken identifieras inte när du använder en startdiskett

Datorns hårddisk kan använda en DDO (dynamisk hårddisköverlagring), som vanligtvis används för större hårddiskar för att de ska fungera korrekt. När du använder en DDO måste du starta datorn från hårddisken som vanligt. När datorn startas upp bör du se ett meddelande som ber dig att trycka på en tangent som Ctrl + Esc för att starta från en diskett. När tangentkombinationen är tryckt kan du placera en startdisk i datorn.

Hårddisken är en SCSI-hårddisk

Om du använder en SCSI-hårddisk kan den kanske inte ses om inte SCSI-drivrutinerna laddas för den. Dessutom kan vissa tillverkare kräva att enheten ska ställas in och skapas via SCSI-verktyget och inte fdisk.

Hårddisken är inte korrekt inställd i CMOS

Om datorns hårddisk inte är korrekt konfigurerad i CMOS-inställningen, kommer hårddisken inte att identifieras korrekt. Kontrollera att CMOS korrekt identifierar och initierar hårddisken.

Hårddisken är dålig, inte formaterad

Om du när du skriver fdisk får ett meddelande som säger "Inga fasta diskar förinställda" kan hårddisken vara dålig eller ha en lös anslutning. Om du kan komma in i fdiskalternativen, radera och sedan återskapa partitionen. Dessutom, efter det att detta är gjort, formatera partitionen så att den kan läsas.