Skapa ett HTML-textfält som är större än en rad

När du skapar ett textfält, se till att du har ROWS = X COLS = x inuti textfältet. Där "X" är värdet av hur många rader långa eller hur många kolumner bred du vill att textarea ska vara.

I exemplet nedan har vi skapat ett textfält som är 2 rader långa och 20 kolumner breda.

Exempel

Genom att använda ovanstående exempel skulle du skapa den nedre textboxen.