Är e-postadresser skiftlägeskänsliga?

Ja, enligt RFC 2821 anses den lokala brevlådan (delen före @) vara skiftlägeskänslig. Vanligtvis är dock e-postadresser inte skiftlägeskänsliga på grund av de svårigheter och förvirring det skulle orsaka mellan användare, servern och administratören. När du skickar ett e-postmeddelande är det därför säkert att anta en e-postadress som "[email protected]" är samma som "[email protected]"

Tips: Tänk på att användarnamnet som är kopplat till ditt e-postkonto är mycket sannolikt skiftlägeskänsligt. Om ditt användarnamn till exempel var "support" skulle du inte kunna logga in på ditt konto med hjälp av "SUPPORT", trots att e-post kan komma igenom som "[email protected]"

Tips: När du skapar ett användarnamn för konto föreslår vi som regel att du använder ett användarnamn med små bokstäver.